Naročilo

Cenik Zgodovinski časopis

Letna naročnina za leto/letnik

  • Letna naročnina za nečlane in zavode: 32,00 €
  • Letna naročnina za društvene člane: 24,00 €
  • Letna naročnina za društvene člane – upokojence: 18,00 €
  • Letna naročnina za društvene člane – študente: 12,00 €
  • Letna naročnina za tujino - ustanove: 45,00 €
  • Letna naročnina za tujino - posameznike: 35,00 €
  • Letna naročnina za tujino - študente: 25,00 €

Naročanje

Za naročnino na Zgodovinski časopis ali za naročilo posameznih izdaj revije je treba izpolniti naročilnico in jo poslati na elektronski naslov uredništva info@zgodovinskicasopis.si.

Naročilnica (word)

Registrirani uporabniki se lahko naročijo tudi preko svojega uporabniškega računa.

Račun in naročeno gradivo bo naročnik prejel po navadni pošti.

Naročnik revije je dolžan uredništvo pisno obvestiti (po navadni pošti ali prek e-pošte) o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na pravilnost dostave in plačila revije (sprememba priimka, sprememba naziva ustanove, sprememba naslova, sprememba davčne številke ipd.).

Naročniško razmerje s pravnimi in fizičnimi osebami se v novem koledarskem letu avtomatično podaljšuje in sicer do preklica oziroma do ustrezne pisne odpovedi naročnika. 

Odjava

Odjava od naročnine na Zgodovinski časopis je možna le na podlagi pisnega dopisa, ki mora biti poslan na naslov uredništva po navadni ali elektronski pošti. Pisna odjava mora biti poslana preden je izdan nov račun za obnovitev naročnine. Če je poslana po izdaji računa, mora naročnik račun poravnati, odjava pa se šteje za naslednji letnik revije.