Ali je slovenska etnična identiteta obstajala v prednacionalni dobi? Kolektivne identitete in amplitude pomena etničnosti v zgodnjem novem veku (3. del)

Avtorji

  • Vanja Kočevar

Ključne besede:

etničnost, narodnost, identiteta, protonacionalizem, nacionalizem

Povzetek

Razprava postavlja hipotezo o spreminjanju pomena etnične pripadnosti posameznikov za oblikovanje kolektivnih identitet in ta pojav označuje z besedno zvezo »amplitude pomena etničnosti«. Raziskava sloni zlasti na etnosimbolistični paradigmi razlaganja nastanka modernih narodov. »Amplitude pomena etničnosti« je zgodovinopisje že opazilo, pojav pa še ni bil deležen sistematične raziskave, zato razprava predstavlja pregled občih evropskih trendov pomena etničnosti po arbitrarno določenih zgodovinskih obdobjih. Z »amplitudami pomena etničnosti« na premici zgodovine dolgega trajanja pa sovpadajo tudi pojavi (proto) nacionalizmov.

Prenosi

Objavljeno

2020-06-24