Zakon sodni ljudem in vprašanje njegovega postanka

Avtorji

  • Nejc Drnovšek

Povzetek

V prispevku je obravnavan najstarejši zapis prava v slovanskem jeziku, Zakon sodni ljudem, s poudarkom na osrednjem raziskovalnem vprašanju, ki skuša pojasniti kraj njegovega nastanka. Podrobneje sta redstavljeni dve najbolj uveljavljeni teoriji, ki izvor zakonika povezujeta z Velikomoravsko in Prvo bolgarsko državo. V nadaljevanju sledi preučevanje edinih dveh členov zakonika, ki še nimata pripisane predloge. Za drugi člen, ki opisuje zaslišanje prič v sodnem postopku, se kot najverjetnejšo razlago predlaga, da se je pisec zakonika pri njegovi sestavi zgledoval po germanskem pravu. Panonska teorija, po kateri naj bi Metod spisal zakonik v Spodnji Panoniji, nima ustrezne znanstvene podlage.

Prenosi

Objavljeno

2020-06-24