K zgodovini češkoslovaško-jugoslovanskega koridorja (češko-slovenski zorni kot)

  • Filip Čuček
Ključne besede: Avstro-Ogrska, Jugoslavija, Ceškoslovaška, koridor, prva svetovna vojna, pariška mirovna konferenca

Povzetek

Na podlagi parcialnih študij ter arhivskih in časopisnih virov je avtor poskušal analizirati vznik ideje o češkoslovaško-jugoslovanskem koridorju pred prvo svetovno vojno, njen razvoj med njo kakor tudi njen konec na pariški mirovni konferenci. Zamisel o teritorialni povezavi obeh držav se je oblikovala med prvo svetovno vojno v glavah intelektualcev, med katerimi je imel pomembno vlogo češki profesor Tomaš G. Masaryk. Geneza tega projekta sicer ni najbolj jasna, ideja pa je najverjetneje nastala v okviru načrtov slovanske federacije (Karel Kramaft). K oridor je bil načrtovan v zahodnem delu Transdanubije, potekal pa bi čez štiri ogrske upravne enote — komitate. Ideja je med vojno »zorela« na obeh straneh, dokler je ni pariška mirovna konferenca dokončno zavrnila.

Objavljeno
2016-04-30
Rubrike
Razprave