Vpliv vojnih razmer na Žensko kriminaliteto - Sodni spisi Deželnega sodišča v Ljubljani (1914-1916)

  • Žiga Koncilija
Ključne besede: prva svetovna vojna, represija, ženske, ženska kriminaliteta

Povzetek

Vloga žensk, kot ekonomskega in socialnega temelja družb v zaledju, se v času prve svetovne vojne bistveno okrepi. Nekatere ženske pa so v težkih medvojnih razmerah poskušale preživeti tudi s kršitvami zakonov, zato lahko v tem času opazujemo splošni porast ženske kriminalitete. Najznačilnejša za izredne razmere so bila t. 1. protidržavna kazniva dejanja. Najpogosteje so bila ženska kazniva dejanja povezana s preskrbo, zato tudi večje število deliktov tatvin, draženja cen, skrivanja pridelkov, goljufanja z vojaškimi podporami in množičnih protestov. Odredbam vojnega absolutizma so se ženske zoperstavljale s ponarejanji dokumentov ali z upiranjem rekvizicijam. Spreminjanje družbenih vrednot v vojnem času pa se zrcali v kaznivih dejanjih, povezanih s prostitucijo, zanemarjanjem otrok in mladoletnim prestopništvom..

Objavljeno
2016-04-30
Rubrike
Razprave