»Oblastva morajo korigirati spokorništvo burno živeče aleksandrinke.«

Časopisne resnice o aleksandrinkah in aleksandrinstvu do prve svetovne vojne

  • Jernej Mlekuž
Ključne besede: aleksandrinke, ženske, migracije, slovensko časopisje, klerikalni, diskurz, liberalni diskurz

Povzetek

Članek odgovarja na vprašanje, kakšne resnice o aleksandrinstvu in aleksandrinkah je utrjevalo in širilo slovensko časopisje na koncu 19. in začetku 20. stoletja. Pri analizi besedil se omeji na dve skupini člankov, ki zelo artikulirano in izdelano odražata odnos do pojava. V prvem primeru je predstavljen katoliški diskurz, ki pojav obsoja in graja, predvsem zato, ker je poguben za družino in vero. V drugem primeru je analiziran liberalni odnos, ki je prav tako kot klerikalen moralističen in obtoževalen, a s to razliko, da je v ospredju skrb za častitost in čistost naroda. Debata o aleksandrinkah torej ni monolitna, a tudi opazno ne sega zunaj dveh stebrov razpravljanja: vere in narodnosti.

Objavljeno
2016-04-30
Rubrike
Razprave