Slovenske hišne pomočnice v Beogradu pod okriljem Katoliške cerkve in (razpuščene) Slovenske ljudske stranke v tridesetih letih 20. stoletja

  • Mateja Ratej
Ključne besede: hišne pomočnice, Beograd, Katoliška cerkev, Slovenska ljudska stranka, 1930–1940

Povzetek

Avtorica se v prispevku ukvarja z delovanjem Zveze služkinj/Slomškove družine v Beogradu v tridesetih letih 20. stoletja. V prvem delu članka prikaže politično podobo Kraljevine Jugoslavije ob nastopu kraljeve diktature leta 1929 in vlogo največje slovenske politične stranke (SLS), ki je v polju političnega predstavljala interese Katoliške cerkve. V začetku tridesetih let 20. stoletja so katoliško usmerjene hišne pomočnice poglobile, utrdile in razširile delovanje svoje organizacije, kar v pogojih diktature, ko so bile politične stranke razpuščene, in ob Koroščevih stikih z organizacijo nakazuje na finančni in/ali kadrovski vpliv (razpuščene) SLS. V drugi polovici tridesetih let se je močna stanovska organizacija služkinj prilegala ideji o stanovskem parlamentarizmu. Zagovornik ideje Anton Korošec je delovanje Slomškove družine v javnosti podpiral, o čemer je govora v drugem delu članka.

Objavljeno
2014-10-31
Rubrike
Razprave