Kako misliti glasbo v času druge svetovne vojne na Slovenskem (1941–1945)?

  • Franc Križnar
Ključne besede: slovenska glasba, druga svetovna vojna, partizani, domobranci

Povzetek

Avtor naniza nekaj najpomembnejših podatkov o času in kraju slovenske glasbe tiste- ga vojnega časa. Omeni njene najbolj pogoste pojavne oblike in vsebine znotraj ustvarjalcev in poustvarjalcev. Ker je bila druga svetovna vojna na Slovenskem hkrati osvobodilna in revolucionarna, se je tako kot mnoge druge kulturne in umetniške discipline – tudi glasba kot sociološki pojav odvijala idejno razdeljena: t. i. partizanska in domobranska (glasba). Po prikazu enega in drugega opusa je možna vsaj groba komparacija, primerjava med njima. Četudi je le-ta kvalitativno in kvantitativno neprimerljiva, je šele njun skupni seštevek z omembami najbolj popularnih avtorjev in njih del, prikaz celotnega glasbenega dogajanja na Slovenskem v tistem času in prostoru.

Objavljeno
2014-10-31
Rubrike
Razprave