Johann Rainer (ur.), Nuntiatur des Girolamo Portia 1595–1598; Elisabeth Zingerle (ur.), Nuntiatur des Girolamo Portia 1599–1602

  • Sašo Jerše

Povzetek

Z odprtjem tajnega vatikanskega arhiva (Archivum Secretum Vaticanum) v letu 1891 je zgodovinopisju postalo dostopno gradivo, ki more s svojo povednostjo in raznolikostjo proučevalce preteklosti zadovoljiti daleč onkraj njihovih zanimanj za cerkveno in politično delovanje papeške države v njenem več kot tisočletje dolgem obstoju.

Objavljeno
2014-10-31
Rubrike
Ocene in poročila