Slovensko gledališče med vojno

  • Aleš Gabrič
Ključne besede: poklicno gledališče, Ljubljana, Črnomelj, programska politika, cenzura

Povzetek

V prispevku je predstavljeno delovanje dveh slovenskih poklicnih gledališč, ki sta delovali v času druge svetovne vojne. Eno je delovalo na okupiranem, drugo pa zadnji dve leti vojne na osvobojenem ozemlju. Vodstvi obeh gledališč sta se prilagajali kulturnopolitično zelo različnim pogojem, v katerih sta delovali. V prispevku so izpostavljene podobnosti in razlike obeh gledališč v odnosu do oblasti, v programski politiki in v cenzurni praksi.

Objavljeno
2014-10-31
Rubrike
Razprave