Nekateri vidiki političnega in pravnega ozadja narodnih manjšin na Češkoslovaškem (1918–1938)

  • Andrej Tóth
  • Lukáš Novotný
Ključne besede: zgodovina, 20. st., narodne manjšine, Češkoslovaška republika, 1918- 1938, jezikovni zakon

Povzetek

Študija povzema osnovne vidike statusa narodnih manjšin na Češkoslovaškem v obdobju med obema vojnama (1918–1938) in predstavlja enega od rezultatov raziskave te problematike, ki jo avtorja sistematično izvajata že od leta 2010. Raziskava se osredotoča na nekatere vidike družbenopolitičnega življenja etničnih manjšin na ozemlju Prve Češke republike. Eden od njih je na primer vprašanje zastopanosti manjšin v češkoslovaški Narodni skupščini, ki je v skrajšani obliki podano tudi v pričujočem prispevku.

Objavljeno
2014-03-15
Rubrike
Razprave