Integracija Karantancev in drugih alpskih Slovanov v frankovsko-otonsko cesarstvo

Nekaj zapažanj

  • Peter Štih
Ključne besede: alpski Slovani, frankovsko-otonsko cesarstvo, 8.–10. stol, integracija, akulturacija

Povzetek

Razprava opozarja, da si zgodnjesrednjeveške družbe v vzhodnoalpskem prostoru po vključitvi tamkajšnjih Slovanov v frankovsko-otonsko cesarstvo ni mogoče predstavljati v poenostavljeni obliki nacionalnih zgodovinskih narativov, po katerih so vrhnje družbene sloje predstavljali »Nemci«, »Slovenci« pa naj bi bili obsojeni zgolj na podložništvo. Nasprotno, takratnih zgodovinskih procesov ni mogoče niti opisati niti razumeti samo s pojmi, kot so izključevanje, podrejenost, degradacija, ampak je šlo za precej bolj kompleksne družbene procese, v katerih so pomembno mesto imele tudi integracija, akulturacija, akomodacija.

Objavljeno
2014-03-15
Rubrike
Razprave