Mladci in stražarji med Scilo sodelovanja in Karibdo izključevanja

  • Dejan Pacek
Ključne besede: mladci, stražarji, katoliška akcija, Ernest Tomec, Lambert Ehrlich, druga svetovna vojna

Povzetek

Razprava obravnava mladce in stražarje, idejno radikalni katoliški skupini, ki sta od začetka tridesetih let 20. stoletja do leta 1945 delovali v okviru slovenske Katoliške akcije, cerkvene organizacije laiškega apostolata. Odnos med mladci in stražarji je zaznamovala razlika v značaju njunih voditeljev, ernesta tomca in Lamberta Ehrlicha, ter vprašanje prestiža in prvenstva znotraj slovenske katoliške skupnosti. Med drugo svetovno vojno, v času okupacije in državljanske vojne, sta skupini v protirevolucionarnemu taboru imeli različni vlogi. Medtem ko so bili mladci v oborožen protikomunistični boj vključeni z nemško mobilizacijo jeseni 1943 in pridružitvijo slovenskemu domobranstvu, so se stražarji vanj vključili že leto poprej kot člani vaških straž in protikomunistične policije pod vodstvom italijanskega okupatorja.

Objavljeno
2014-03-15
Rubrike
Razprave