Domobranstvo in povojni poboji skozi prizmo pouka zgodovine

  • Matjaž Geršič
Ključne besede: Pouk zgodovine, povojni poboji, domobranstvo, občutljive teme, zgodovina

Povzetek

Tematiki domobranstva in izvensodnih povojnih pobojev spadata med občutljive teme poučevanja zgodovine, ki terjajo poseben didaktični pristop, ki bi moral biti nakazan že v učnih načrtih in učbenikih. Članek obravnava učne načrte in učbenike za zadnji letnik gimnazijskega izobraževanja, ki so se uporabljali po letu 1990. Ugotovljeno je bilo, da so tema- tike domobranstva vključene v vse učbenike, tematike povojnih pobojev pa v učbeniku iz leta 1984, ki je bil v uporabi do leta 1996, niso vključene. Učni načrti tematike domobranstva vključujejo, tematike povojnih pobojev pa učni načrt iz leta 1992 ne vsebuje.

Objavljeno
2014-03-15
Rubrike
Razprave