»Včasih lahko sulice kmetov poškodujejo viteza«

Dejavnost kmetov v politično-vojaških in družbenih konfliktih visokega srednjega veka

  • Jernej Velkavrh
Ključne besede: kmetje, srednji vek, vojaška zgodovina, kmečki upori

Povzetek

Prispevek poskuša osvetliti kmečko soustvarjanje dogodkovne zgodovine v času uveljavitve fevdalizma. Pojavi, kot so kmečki upori in kmečki odpor proti fevdalni ureditvi, gibanje za božji mir, udeležba kmetov v srednjeveškem vojskovanju in vsakdanji konflikti med kmeti samimi, namreč opozarjajo na to, da srednjeveško plemstvo ni doseglo enostavne in enkratne zmage, s katero je za dolgo časa utišalo preproste podeželane. Srednjeveški viri, ki so pri družbenih vprašanjih motrili tudi konflikte, ponujajo vpogled v družbeno interakcijo, v kateri so škarje resda v rokah elite, a tudi kmetje niso izpustili iz svojih rok platna.

Objavljeno
2013-10-15
Rubrike
Razprave