Regionalni ustroj ogrske agrikulture na začet­ku 20. stoletja

Avtorji

  • Mariann Nagy

Ključne besede:

agrikultura, modernizacija, regionalni ustroj, analiza faktorjev in grozdov

Povzetek

avtorica obravnava razvoj ogrske agrikulture z različnih regionalnih vidikov: ekološko- geografskega, etnično-nacionalnega oz. z vidika regij grozdov (na podlagi analize grozdov), v študiji opisanih s pomočjo približno 700 spremenljivk. Na osnovi analize več kot 100.000 računalniško obdelanih podatkov avtorica s pomočjo matematično-statističnih metod (korelacija, regresija, analiza grozdov in dejavnikov) določi dejavnike oz. skupine dejavnikov, ki so igrali odločilno vlogo pri oblikovanju regionalnega ustroja ogrske agrikulture. Regionalne raziskave, ki temeljijo na podatkih izpred prve svetovne vojne, omogočajo razumevanje stopnje razvoja kmetijske modernizacije na različnih območjih, vpogled v izkoriščanje naravnih virov in danih pogojev v posameznih regijah ter obseg sposobnosti premagovanja neugodnih pogojev (s pomočjo tehnologije, načinom delovanja in racionalizacijo). Študija ponazori rezultate izračunov, ki prikazujejo vlogo agrikulture in njenih treh glavnih panog pri ogrskem bruto domačem proizvodu na nivoju županij v obdobju pred letom 1918.

Objavljeno

2013-10-15

Številka

Rubrika

Razprave