Agenti SOE v Avstriji

Preganjanje, povojna integracija in spomin

  • Peter Pirker
Ključne besede: 2. svetovna vojna, Avstrija, Slovenija, odpor, spomin

Povzetek

Med drugo svetovno vojno je britanska vojna obveščevalna služba (Specials Operations Executive, s kratico SOe) tudi v Avstriji izvajala tajne operacije, da bi pospešila protinemški odpor. Članek obravnava socialno in politično reintegracijo avstrijskih agentov SOe in kulturo spominjanja po letu 1945. Osredotoča se na tri skupine agentov, ki so ali izgubili življenje med izvajanjem svojih nalog ali pa preživeli in po vojni ostali v Avstriji: na socialistične izgnance, na dezerterje iz Wermachta, in pa na primer Alfgarja Hesketha-Pricharda, častnika britanske SOe, ki je tesno sodeloval s sloven- skimi partizani na Koroškem. Članek temelji na obsežnih arhivskih raziskavah, biografskih intervjujih in na oceni ego-dokumentov.

Objavljeno
2013-03-28
Rubrike
Razprave