Družba in gospodarstvo med obema vojnama

(Vprašanja ravni modernizacij)

  • Žarko Lazarević
Ključne besede: Družba, gospodarstvo, obdobje med vojnama, modernizacija, Slovenija

Povzetek

Tema razprave je družba in gospodarstvo v Sloveniji med obema vojnama. Ta čas je obravnavan s stališča modernosti. Kot osnovno značilnost avtor izpostavi prepletanje različnih stanj modernosti, saj modernizacija ni imela enakega ritma. Slovensko družbo tega časa bi lahko opredelili kot družbo nasprotij, druga ob drugi, nemalokrat tudi druga mimo druge so obstajale predmoderne in moderne ekonomske in socialne oblike. To je bila še vedno družba, ki je bila razpeta med napredujočo modernizacijo in tveganji, ki jih je ta prinašala.

Objavljeno
2013-03-28
Rubrike
Razprave