Vpliv družbenih razmer in bivalnega okolja na življenje zasavskih otrok do srede 20. stoletja

  • Nevenka Hacin
Ključne besede: Črni revir, kmečki otroci, otroci v delavskih kolonijah, menjava fizičnega dela žena delavcev za kmečke dobrine, predšolski otroci – otroci v vrtcih

Povzetek

V prispevku je predstavljeno življenje otrok na območju »črnega revirja« do srede 20. stoletja. Pri prikazu otroštva so opredeljene geografske in družbene značilnosti območja, saj so vplivale na nastanek specifičnih gospodarskih razmer in različnih bivalnih okolij med industrializacijo, s tem pa neposredno določale socialni položaj prebivalstva, ki se je odražal tudi v vsakdanjem življenju otrok, tako v ožji – družini, kot v širši družbeni skupnosti – vrtcu, šoli.

Objavljeno
2013-03-28
Rubrike
Razprave