Posamezniki, družine in država v imperijih zgodnjega novega veka

Primer beneškega Stata da Mar

  • Monique O’Connell
Ključne besede: Benetke, imperij, družina, upravljanje, omrežja

Povzetek

Pričujoča razprava o delovanju beneške pomorske države v poznem srednjem veku in v začetku novega veka, ki je za svoje izhodišče uporabila sliko Vittoreja Carpaccia, predstavlja uvod v obravnavo historiografskih vprašanj, povezanih z beneškim novoveškim imperijem. Tekst razkriva, kako so beneški rektorji (upravitelji) v pomorskem delu beneškega imperija pri vzpostavljanju in vzdrževanju oblasti upo- rabljali sorodstvene vezi in koncept klientaže (pokroviteljstva). Medtem ko je starejše zgodo- vinopisje obravnavalo ta ozemlja v konceptualnem kontekstu kolonializma ali pa v kontekstu nacionalizma, pričujoča razprava zagovarja tezo, da je za Benetke bolj ustrezen kontekst imperija, in poskuša ugotoviti, v kolikšni meri primer Beneške republike ustreza definicijam imperijev v zgodnjem novem veku.

Objavljeno
2013-03-28
Rubrike
Razprave