Ustoličevanje koroških vojvod med zgodovino in predstavami

Problemi njegovega izročila, razvoja in poteka kot tudi njegovo razumevanje pri Slovencih

  • Peter Štih
Ključne besede: ustoličevanje koroških vojvod, knežji kamen, Karantanija, Koroška, Slovenci

Povzetek

Razprava poskuša pokazati, kako se predstave, ki jih ima javnost o ustoličevanju koroških vojvod, razlikujejo od dejanskega stanja v zgodovinopisju, kjer kljub dolgi znanstveni tradiciji ostaja še vedno odprta cela vrsta vprašanj. Glavni razlog za takšno stanje je povezan s skromnimi viri, ki so bili zelo različno ocenjevani, od tega pa je bila v največji meri odvisna tudi interpretacija izvora, razvoja in pomena obreda ustoličevanja skozi stoletja. Na koncu je obravnavano razumevanje ustoličevanja koroških vojvod pri Slovencih, ki v njem vidijo izraz svoje nekdanje zgodnjesrednjeveške državnosti in razumejo posledično knežji kamen kot enega od najpomembnejših simbolov svoje zgodovine, zaradi česar prihaja do ponavljajočih se sporov z avstrijskimi sosedi na Koroškem, ki razumejo knežji kamen prvenstveno kot spomenik koroške zgodovine.

Objavljeno
2012-10-12
Rubrike
Razprave