O značaju in vlogi zunanje trgovine v novonastali Čehoslovaški

  • Aleš Skřivan, Jr.
Ključne besede: Čehoslovaška, gospodarska zgodovina, zunanja trgovina

Povzetek

Očitno je bilo, da bo zunanja trgovina igrala pomembno vlogo v gospodarstvu novonastale čehoslovaške države. Glede na zgodovinske vezi je češke proizvajalce zanimal predvsem izvoz v države nekdanjega avstroogrskega cesarstva in v nemčijo. Čehoslovaški izvoz se je izboljšal v drugi polovici 20. let 20. stoletja, to obdobje pa je postalo najpomembnejša razvojna stopnja izvoza v obdobju med obema vojnama. Čehoslovaška podjetja so se v veliki meri dobro prilagodila spremembam v povpraševanju iz tujine in so uspešno izkoristila razcvet svetovne trgovine v tistem času. v nasprotju s tem obdobjem pa so leta velike gospodarske krize razkrila negativne posledice odvisnosti države od izvoznih rezultatov.

Objavljeno
2012-10-12
Rubrike
Razprave