Religija, jezik in narodnost

Primer modernega Walesa

  • Robin Okey
Ključne besede: Wales, religija, jezik, narodnost

Povzetek

Razprava želi slovenskim bralcem predstaviti narodni razvoj v Walesu s poudarkom na 19. stoletju, ko so se Valižani narodno oblikovali. Valižani so kot potomci izvirno keltskih prebival- cev postali okoli leta 1800 značilna nevladajoča skupina s tisočletno tradicijo književnega jezika, ki ga je uporabljala protestantska cerkev. Na tem temelju se je v 19. stoletju razvil široko bran tisk v ljudskem jeziku. Od leta 1868 so valižansko govoreči liberalni nekonformisti vse bolj obvladovali valižansko življenje in njihovo gibanje je dobilo nedvoumen nacionalni ton. Valižansko gibanje je začelo z napredujočo sekularizacijo, industrijsko depresijo in zavestjo o upadajočem pomenu valižanskega jezika slabeti šele po letu 1918. Nacionalno gibanje med valižansko govorečo manjšino se je od leta 1960 znova krepilo in svetovne težnje so hkrati spodbudile spreminjanje ravnovesja med valižanskimi in britanskimi občutji lojalnosti pri angleško govorečih prebivalcih. Leta 1999 je bila ustanovljena voljena valižanska skupščina, ki je po referendumu marca 2011 pridobila polne zakonodajne pristojnosti v pomembnejših zadevah.

Objavljeno
2012-04-10
Rubrike
Razprave