Poznosrednjeveška orožarna na Loškem gradu

Nova dognanja v luči terminološke analize

  • Tomaž Lazar
Ključne besede: Škofja Loka, grad, inventar, orožje, terminologija

Povzetek

Inventarji Loškega gradu, sestavljeni v zgodnjem 14. stoletju, poleg druge opreme popisujejo tudi tamkaj shranjeno oborožitev. Ta je bila v preteklosti že večkrat predmet znanstvenih raziskav, vendar težko razumljiva in pogosto nejasna terminologija tudi danes ostaja nezadovoljivo pojasnjena. V prispevku skušamo ob uporabi primerjalnega gradiva in sorodnih primarnih virov revidirati nekatere dosedanje interpretacije, da bi ugotovili, katere vrste orožja so hranili na freisinškem gradu in čemu je bilo v resnici namenjeno.

Objavljeno
2012-04-10
Rubrike
Razprave