Pričevanja: brata Jože in dr. Anton Krošl

  • Goranka Kreačič
Ključne besede: Anton/Tone Krošl, Jože Krošl, krščanski socializem, križarstvo, Državna obveščevalna služba jugoslovanske vojske v domovini, Slovenski ljudski blok

Povzetek

Pričujoči prispevek je poskus rekonstrukcije življenja, dela in idejnopolitične poti dr. Antona Krošla, pozabljenega in morda celo »zamolčanega« intelektualca med dvema svetovnima vojnama, ter njegovega brata duhovnika Jožeta Krošla. Anton Krošl je bil Krekov mladinec, urednik glasila krščanskosocialistične mladine Ogenj, publicist in doktor zgodovine. Pomanjkanje zanesljivih virov zastira vpogled v njegovo medvojno delovanje kot načelnika Državne obveščevalne službe Jugoslovanske vojske v domovini in kot soustanovitelja organizacij Pobratim in Narodna legija. Njegov starejši brat Jože Krošl, sopodpisnik pogodbe ob ustanovitvi Slovenskega ljudskega bloka, je javnosti bolj znan kot pionir na področju pastoralne sociologije, ki jo je tudi po drugi svetovni vojni predaval na Teološki fakulteti v Mariboru.

Objavljeno
2012-04-10
Rubrike
Razprave