Otomanski migranti v Ameriko in njihova usoda v tržaškem in reškem pristanišču (1896–1914)

  • Osman Keskiner
  • Mehmet Yavuz Erler

Povzetek

Prispevek govori o usodi otomanskih migrantov na tujem. Izguba teritorijev kot posledica pojemajoče moči Otomanov je povzročala notranje migracije, ki naj bi vzpodbudile življenje v državi. Razlogi, zaradi katerih so migranti iskali zatočišče v Ameriki, so bili popolnoma upravičeni. Prispevek opredeljuje razloge za migracijo in tihotapljenje ljudi. Otomani, ne glede na njihovo versko in rasno pripadnost, so bili žrtev prevar ladijskih družb in kot taki zapuščeni v pristaniščih v Trstu, na Reki in drugod. V prispevku bomo predstavili njihovo usodo po migraciji. S pomočjo otomanskega arhivskega gradiva bomo osvetlili njihove dosežke ali neuspehe izven otomanske države. Naše raziskave temeljijo zgolj na otomanskem in arabskem arhivskem gradivu. Nadaljnje rezultate bo prinesla nadgradnja študije z raziskavami v ameriških arhivih ter arhivih, ki hranijo dokumente, ki pričajo o pomorski zgodovini Trsta in Reke.

Objavljeno
2012-04-10
Rubrike
Razprave