Prizadevanja Rudolfa Golouha in Albina Prepeluha za omilitev socialnih posledic gospodarske krize v banskem svetu Dravske banovine 1931–1935

  • Miroslav Stiplovšek
Ključne besede: Dravska banovina, banski svet, Rudolf Golouh, Albin Prepeluh, gospodarska kriza, socialno skrbstvo

Povzetek

Rudolf Golouh in Albin Prepeluh, nekdanja pripadnika Jugoslovanske socialnodemokratske stranke, sta imela v banskem svetu Dravske banovine pomembno vlogo kot dobra pozna- valca socialne problematike, ki se je v času gospodarske krize skrajno zaostrila. V številnih razpravah sta si prizadevala za izboljšanje položaja delavstva in revnejšega kmečkega prebivalstva. Pomemben uspeh njunega delovanja za izboljšanje socialnega skrbstva je bilo oblikovanje bednostnega sklada, zlasti za pomoč brezposelnim. Bila sta edina banska svetnika, ki se nista vključila v režimsko stranko, zato so bila tehtna njuna kritična politična stališča do vladne politike za reševanje posledic go- spodarske krize, posebej v Sloveniji. Bila sta med najdejavnejšimi banskimi svetniki v prvi polovici tridesetih let.

Objavljeno
2011-10-15
Rubrike
Razprave