Valvasorjevo neznano potomstvo do današnjih dni (2. del)

  • Boris Golec
Ključne besede: Valvasor, Dienersperg, Para­deiser, Resingen, plemstvo, rodoslovje, Gadolla

Povzetek

Od 13 otrok polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693) je imela vnuke edinole najmlajša hči Regina Konstancija, por. Dienersperg, ki je bila po dobrem stoletju pozabe ponovno odkrita šele pred kratkim. Rodbinska veja njene prve hčerke, grofice Paradeiser, je na Kranjskem izumrla leta 1823, štajerska veja, izšla iz druge hčerke, poročene pl. Dienerspergove, pa se nadaljuje do današnjih dni. Njen zadnji potomec, ki je prebival na slovenskih tleh, je umrl tragične smrti leta 1941, medtem ko glavnina polihistorjevega potomstva danes živi v Avstriji. Od Valvasorjevih nagnjenj in talentov so naslednji rodovi podedovali pred- vsem ljubezen do uniforme – med 18. in 20. stoletjem so dali vrsto častnikov različnih vojska –, a vsaj nekateri vendarle tudi afiniteto do peresa. Polihistorjeva materialna zapuščina se je, nasprotno, porazgubila že pri prvi generaciji, pa tudi védenje o Valvasorju kot predniku je pri potomstvu razmeroma hitro potonilo v pozabo.

Objavljeno
2011-10-15
Rubrike
Razprave