Gallenberški listinski arhiv in rodbinska genealogija

  • Matjaž Bizjak
Ključne besede: Gallenberg, listine, arhiv, genealogija

Povzetek

Članek v prvem delu obravnava historiat listinskega fonda gallenberškega rodbinskega arhiva in se ukvarja z rekonstrukcijo srednjeveškega gallenberškega listinskega korpusa, pri čemer odkriva in objavlja 174 regestov danes izgubljenih originalnih listin. V drugem delu prinaša gallenberško genealogijo za čas med letoma 1300 in 1500; pri tem se v veliki meri opira na omenjene »nove«, obenem pa tudi na vse ostale dostopne vire. Med drugim vključuje tudi kritično obravnavo doslej najobsežnejšega dela na to temo – Schönlebnove Genealogiae illustrissimae familiae de Gallenberg.

Objavljeno
2011-11-11
Rubrike
Razprave