Slovansko, alpskoslovansko ali slovensko? O jeziku slovanskih prebivalcev prostora med Donavo in Jadranom v srednjem veku (pogled zgodovinarja)

  • Peter Štih
Ključne besede: srednji vek, alpsko-jadranski prostor, jezikovna identiteta, slovanskih prebivalcev

Povzetek

Razprava najprej ugotavlja, da je moderno razumevanje srednjeveških jezikovnih oz. govornih praks odločilno zaznamovalo 19. stoletje, ko se je z nacionalizacijo zgodovine zgodila tudi nacionalizacija jezika. Obstoj modernih jezikov je bil podaljšan daleč nazaj v zgodovino in v tem smislu se je npr. izraz lingua Sclavanisca, če se je nanašal na vzhodnoalpski prostor, razumelo kot slovenski jezik, čeprav ni takšno razumevanje pri sodobnikih nikoli izpričano. V njihovem predstavnem svetu je obstajal samo en, slovanski jezik, ki je bil skupen različnim slovanskim ljudstvom.

Objavljeno
2011-04-15
Rubrike
Razprave