Italijanske metode pri izpustu iz koncentracijskih taborišč

  • Viljenka Škorjanec

Povzetek

Italijanski okupator je ob kršitvi načel medna- rodnega prava na primeru interniranj Slovencev ob izpustih iz koncentracijskih taborišč uporabljal naslednje metode: vabljenje inter- nirancev k sodelovanju, priporočila, osebne zveze, podkupovanje ter namerno počasnost pri reševanju vlog. Pri tem je izrabljal tudi podporo dela Slovencev in njihovo notranjo razdvojenost, saj je omogočal predčasno izpusti- tev na prostost tistim posameznikom, ki so bili pripravljeni nato vstopiti v enote Prostovoljne protikomunistične milice.

Objavljeno
2011-04-15
Rubrike
Razprave