Geneza knezoškofove stranke na Kranjskem

Vprašanje trojne kandidature na nadomestnih volitvah v državni zbor leta 1896

  • Andrej Rahten
Ključne besede: Jakob Missia, Ivan Šusteršič, Katoliška narodna stranka, krščanskosocialno gibanje, Cerkev

Povzetek

V članku je osvetljeno vprašanje trojne kandi- dature v vrstah Katoliške narodne stranke na nadomestnih državnozborskih volitvah leta 1896. Temelji na gradivu iz nadškofijskega arhiva v Ljubljani, še zlasti na zapuščinah Ivana Šusteršiča, Jožefa Šiške in Janeza Kalana. Predstavljeni so glavni akterji zapleta, ki je odločilno vplival na hierarhijo Katoliške narodne stranke v dveh desetletjih njenega vzpona v slovenskem političnem prostoru. Iz raziskav izhaja, da je izid boja za kandidaturo v državni zbor leta 1896 Ivanu Šusteršiču omogočil vzpon v sam strankarski vrh in posledično med avstrijsko parlamentarno elito, knezoškof Jakob Missia pa je dokončno utrdil vlogo vrhovnega arbitra v Katoliški narodni stranki.

Objavljeno
2011-04-15
Rubrike
Razprave