Sklepanje jugoslovanskega konkordata in konkordatska kriza leta 1937

  • Gašper Mithans
Ključne besede: jugoslovanski konkordat, Kraljevina Jugoslavija, Rimskokatoliška cerkev, Srbska pravoslavna cerkev, konkordatska kriza

Povzetek

Avtor v prispevku prikaže odnos med Rimsko- katoliško cerkvijo (RKC) in Kraljevino Jugo- slavijo skozi proces urejanja pravnega statusa RKC do izbruha t. i. konkordatske krize leta 1937, s čimer je bila zaustavljena ratifikacija konkordata. Z vpogledom v diplomatske vire o usklajevanju jugoslovanske vlade pri »zadnjem« predlogu konkordata (1935) avtor opozori na »sporna« vprašanja, ki so sprožala nezadovoljstvo tudi leta 1937. Nerešene točke so se dotikale vprašanj političnega vpliva in moči, položaja različnih narodnosti in verskih skupnosti ter kanonskega in ustavnega prava.

Objavljeno
2011-11-15
Rubrike
Razprave