Ivan Šusteršič v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev

  • Mateja Ratej
Ključne besede: Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Ivan Šusteršič, SLS, Narodna ljudska stranka, Ljudski tednik/dnevnik

Povzetek

Avtorica se v razpravi, ki je bila prvič predstavljena na simpoziju o Ivanu sŠusteršiču ob 80. obletnici smrti na ZRC ZASU 1. decembra 2005, ukvarja s politično dejavnostjo nekdanjega vodje SLS, ki se je aprila 1922 prvič po oblikovanju jugoslovanske države vrnil v domačo politiko z izdajo brošure Moj odgovor. Med drugim avtorica ugotavlja, da nekdanjih rivalov v SLS Antona Korošca in Šusteršiča tudi v začetku dvajsetih let 20. stoletja niso razdvajala načelna vsebinska nasprotja o ključnih političnih vprašanjih, temveč je nezmožnost njunega sodelovanja koreninila v različnosti njunih političnih taktik in vizij za dosego čimbolj ugodnega položaja slovencev v okviru Kraljevine SHS. Po vrnitvi iz tujine je šusteršič težko sledil spremenjenim političnim razmeram in na volitvah ni bil uspešen, hkrati pa je prav zaradi neobremenjenosti z ustanovnimi zaslugami njegova politična refleksija dragocena za razumevanje jugoslovanske države v prvih letih njenega obstoja.

Objavljeno
2010-10-01
Rubrike
Razprave