»Za odkup ubogih sužnjev, naših podanikov«

Reševanje Benečanov iz osmanskega in osmanov iz beneškega suženjstva na območju vzhodnega jadrana v 16. stoletju

  • Klemen Pust
Ključne besede: Benečani, Osmani, reševanje iz suženjstva, 16. stoletje, vzhodni Jadran

Povzetek

Zajetje in zasužnjevanje Benečanov in osmanov ter posledično njihovo reševanje iz suženjstva, prek vzajemne izmenjave, restitucije ali odkupa, je bilo v 16. stoletju, pa tudi v celotnem zgodnjem novem veku na območju vzhodnega jadrana velikega pomena. tovrstni stiki so predstavljali pomemben del tamkajšnjih beneško-osmanskih odnosov in bistveno prispevali k vzpostavljanju novih povezav med prebivalci obeh strani.

Objavljeno
2010-10-01
Rubrike
Razprave