O izvoru in razširjenosti čaščenja svetega Lamberta v Sloveniji

  • Robert Svetina
Ključne besede: čaščenje, svetnikov, srednji vek, sv. Lambert, Slovenija, Askvinci

Povzetek

Članek dopolnjuje avtorjevo razpravo o čašče­nju sv. Lamberta iz Liègea v Karantaniji. Raz- prava je pokazala, da so lièškega svetnika v Karantaniji verjetno začeli častiti v času Arnulfa Koroškega. Na današnjem Koroškem je 16 Lambertovih cerkev; za srednji vek je na območju Slovenije mogoče dokazati 10 ali 11 cerkev, poimenovanih po tem svetniku, poleg tega pa še 8 cerkev, ki hranijo njegove relikvije (večina jih je na Gorenjskem). Omenjene cerkve stojijo na starih prometnih poteh ali na mejnih območjih. Eno od Lambertovih cerkev je morda postavil že mož sv. Heme Krške, Viljem II., za večino drugih pa je zveza z Askvinci, ki prihajajo s Koroške, zelo verjetna.

Objavljeno
2010-03-01
Rubrike
Razprave