Predurbane ali zgodnjeurbane naselbine? (Civitas Petouia, Carnium/Creina in druga centralna naselja neagrarnega značaja v zgodnjem srednjem veku) (II.del)

  • Miha Kosi
Ključne besede: Kranj, zgodnjeurbane naselbine, mesta, zgodnji srednji vek, visoki srednji vek

Povzetek

Kranj je poleg Ptuja najpomembnejša zgodnje- urbana naselbina na Slovenskem, z večstoletnim postopnim razvojem v pravo mesto. Ogromno germansko in staroselsko grobišče 6. stoletja in odkrita velika cerkev s slovanskim grobiščem 9.–11. stoletja pričajo o pomembni centralni naselbini. Na domnevno gentilno središče Kar- niolcev 9. stoletja se je oprla tudi frankovska oblast. V 11. stoletju o pomenu Kranja pričajo briksenske tradicijske notice škofa Altwina, tu je bil najverjetneje sedež mejnega grofa Kranj­ ske. V teku 12. stoletja je prišlo do socialne in urbanistične preobrazbe starega naselja v mesto nove dobe (1221 burgenses, 1256 civitas).

Objavljeno
2010-03-01
Rubrike
Razprave