Večstrankarske volitve v Srbiji leta 1990

  • Vladislav B. Sotirovic

Povzetek

V tem tekstu želimo predstaviti večstrankarske volitve v Srbiji leta 1990 in odgovoriti na na- slednje ključno vprašanje: kako to, da je Slobodan Milošević s svojo stranko, Socialistično stranko Srbije (SSS), na teh volitvah zmagal? Analiza je pokazala, da so bili razlogi za njegovo absolutno zmago v parlamentu in v boju za predsedniško mesto naslednji:

– podeželska območja in majhni urbani kraji so volili za SSS zaradi informativne blokade

– za SSS so volili starejši volilci

– z izjemo madžarske so vse manjšine volile za SSS, ker je bila manj nacionalistično usmerjena kot stranka srbsko gibanje obnove (SGO)

– največja manjšina, to so Albanci (10%), so volitve bojkotirali

– za sss so volili vsi kosovski Srbi
– sss je kontrolirala ves volilni postopek

Objavljeno
2009-09-01
Rubrike
Razprave