Jews of Medieval »Slovenia« until the Expulsions of 1496–1515

  • Klemen Jelinčič Boeta
Ključne besede: judje, Slovenija, srednji vek, judovske vasi, Isserlein

Povzetek

Pričujoč članek obravnava judovsko prisotnost na področju Koroške, Štajerske, Kranjske, Goriške, Trsta in Beneške istre. Besedilo se začne v času pozne antike, nadaljuje z vpraša- njem judovskih vasi na Koroškem, Štajerskem in Kranjskem in nato z razpravo o različnih vidikih judovskega življenja omenjenega prostora do izgonov 1496–1515 v primerjavi z drugima dvema kulturno sorodnima področjema Aškenaškega kulturnega kroga severne Italije in ožje Avstrije. Posebna pozornost je posvečena takratnim judovskim virom, na primer Isserleinu, in vprašanjem kulture in vsakodnevnega življenja.

Objavljeno
2009-09-01
Rubrike
Razprave