Revizija in odpiranje novih obzorij – priložnost za »drugačno« zgodovino?

  • Bojan Godeša
Ključne besede: zgodovinopisje, druga svetovna vojna, revizija, socialna in kulturna zgodovina, Slovenija

Povzetek

Razprava obravnava razvoj socialno in kulturno zgodovinske problematike druge svetovne vojne na slovenskem in njeno umestitev v širši družbeni kontekst v času po ideološki sprostitvi konec 80 let preteklega stoletja. Raziskava ugotavlja, da je ta smer v zgodovinopisju 2. svetovne vojne še razmeroma slabo zastopana, tako zaradi drugačnih družbenih prioritet (boj za politično – ideološko interpretacijo tega obdobja), kot tudi zaradi pomanjkanja sistematičnega metodološkega in problemskega delovanja na tem področju. Kljub temu obstaja tudi na tem področju vrsta raziskav, s katerimi skušajo tudi slovenski zgodovinarji zapolniti nastalo vrzel.

Objavljeno
2009-09-01
Rubrike
Razprave