Slovenke in narodno gibanje v slovenski publicistiki 19.stoletja

  • Katja Mihurko Poniž

Povzetek

V članku je prikazano, kako je bila v publicistiki druge polovice 19. stoletja tematizirana vloga slovenk kot podpornic narodnega gibanja. Njihovo sodelovanje je primerjano z aktivnostmi žensk iz drugih slovanskih narodov. Članek poskuša tudi odgovoriti na vprašanje, ali je bilo narodno gibanje za uresničitev feminističnih zahtev spodbudno ali je bil njihov razvoj oviran.

Objavljeno
2009-06-01
Rubrike
Razprave