Reforma koledarja Trubarjevih dni

  • Stanislav Južnič
Ključne besede: Gregorijanski koledar, Nikodem Frischlin, Michael Maestlin, Christophorus Clavius

Povzetek

Opisan je sprejem papeževe gregorijanske reforme koledarja v protestantskih deželah in predvsem na Kranjskem. Maestlinov odpor do papeževega in Claviusovega predloga je bil povezan s strahom protestantskih astronomov pred rimsko kritiko astrologije in Kopernikovih novosti, saj je bilo pisanje horoskopov vsakdanji kruh številnih tedanjih astronomov. V nasprotni tabor spada sprejem koledarske reforme ljubljanskega rektorja Frischlina, ostrega kritika astrologije s kopernikom vred. Nasprotja med protestantoma Maestlinom in njegovim nekdanjim profesorjem Frischlinom je zaostrilo njuno potegovanje za isto astronomsko katedro na univerzi Tübingen. O ostrih spopadih okoli novega koledarja pričajo številne knjige o gregorijanski reformi v tedanjih kranjskih knjižnicah, med njimi dva izvoda Claviusovih obramb pred Maestlinovimi kritikami.

Objavljeno
2009-06-01
Rubrike
Razprave