Gospodarski razvoj Slovaške v luči srednje-evropske gospodarske integracije in dezintegracije v obdobju med 1867 in 1945

  • Ľudovít Hallon
Ključne besede: Slovaška, gospodarski razvoj, gospodarska integracija, gospodarska dezintegracija

Povzetek

Prispevek predstavlja pregled slovaške gospodarske zgodovine v obdobju od nastanka avstro-ogrske monarhije do konca druge svetovne vojne. Slovaški gospodarski razvoj je predstavljen v treh časovnih enotah: habsburška monarhija oziroma ogrska nadvlada, češkoslovaška repub-ika med obema vojnama in neodvisna država Slovaška med drugo svetovno vojno. Dezintegracijske procese so spremljali zapleteno rekonstruiranje vseh gospodarskih sektorjev, ogromni prenosi kapitala, monetarne reforme in precejšnje spremembe v vladni ekonomski politiki. Na koncu avtor poudarja, da je bilo v vsem obravnavanem obdobju naraščanje proizvodnih zmogljivosti dovolj zgolj za pokrivanje skromne rasti naravnega prirastka prebivalstva.

Objavljeno
2009-06-01
Rubrike
Razprave