»Mej dva stola«

Levstikov satirični list Pavliha

  • Damir Globočnik
Ključne besede: Fran Levstik, Pavliha, satirični časopis

Povzetek

Pavliha, ki ga je od aprila do julija 1870 na dunaju izdajal Fran Levstik (1831–1887), velja za najznamenitejšega med slovenskimi satiričnimi listi. Prispevek na podlagi pisanja časnikov, Levstikove korespondence, zgodo- vinskih in literarnozgodovinskih študij razkriva politične razmere, v katerih je izhajal Pavliha, vzroke za prenehanje izhajanja, okoliščine izvolitve dr. Valentina Zarnika (1835–1888) v deželni zbor 1869 in 1870, mladoslovenska stališča do sloge, radikalnega političnega delovanja in kritičnosti do duhovščine ter vzroke za Levstikovo ravnanje.

Objavljeno
2009-06-01
Rubrike
Razprave