»Rimsko« kraljestvo Germanov

  • Herwig Wolfram

Povzetek

Članek obravnava kraljestva germanskih ljudstev, nastalih na tleh Rimskega cesarstva, ki se s svojim imenom sicer vežejo na tradicijo »zunanjih« ljudstev, čeprav so to latinske, poznoantične institucije. Sprejela so najvišji magistrat organizacije poznoantične vojske in s tem povezane položaje namestnikov cesarja, vendar niso postala uradi z regionalno pristojnostjo, temveč teritorialne vladavine, ki so za svoje območje odpravile imperium Romanum in res publica.

Objavljeno
2008-11-01
Rubrike
Razprave