Zgodovina in identiteta v frankovskih kraljestvih merovinške in karolinške dobe

  • Helmut Reimitz

Povzetek

Članek na primeru različnih tekstov frankovske historiografije, ki so se nam ohranili v različnih verzijah in različnih povezavah, opozarja na njihovo – deloma tudi konkurenčno – vlogo pri oblikovanju frankovske identitete. Na sploh se zdi, da je pri raziskovanju etničnih identitet in državnih tvorb zgodnjega srednjega veka v Evropi nujno potrebno v večji meri upoštevati raznoterost in tudi konkurenčnost takratnih pogledov na zgodovino.

Objavljeno
2008-11-01
Rubrike
Razprave