(Nevralgična) stičišča političnega sodelovanja Slovenske ljudske in Narodne radikalne stranke med obema svetovnima vojnama

  • Mateja Ratej
Ključne besede: zgodovinopisje, Slovenska ljudska stranka, Narodna radikalna stranka, jugoslovanska ideja, nacionalizem

Povzetek

Avtorica je v razpravi problematizirala ustaljeno mnenje, da je bilo nacionalno vprašanje bistven element političnega imaginarija v Kraljevini SHS, in se je spraševala, kakšna je bila dejanska vsebina avtonomistične drže SLS, ki je bila ena najbolje organiziranih in notranje povezanih parlamentarnih strank v prvi jugoslovanski državi. Ugotavlja, da je bil stranki dostop do ključnih vzvodov oblasti omogočen zaradi tvornega sodelovanja z NRS kot največjo srbsko politično stranko in s srbsko kraljevo dinastijo. Sodelovanje je bilo argumentirano kot pogoj konsolidacije odnosov med Slovenci in Srbi ter slovenski javnosti ni bilo celovito predstavljeno, ker je (bilo) neskladno s samorazumevanjem Slovencev kot nacije.

Objavljeno
2008-11-01
Rubrike
Razprave