Vzpon in propad přemyslidske države

Raziskovanje češkega zgodnjega in visokega srednjega veka v sodobni češki medievistiki

  • Pavlína Rychterová

Povzetek

Nastanek regionalne vladavine Přemyslidov v 10. in 11. stoletju je ena najpomembnejših tem češke medievistike. Raziskovanje imenovanega obdobja zaznamujeta dva zgodovinska koncepta. Gre za domnevo o t.i. ureditvi gradišč in služnostni organizaciji v 10. stoletju. Oboje naj bi zagotavljalo močno, celo »centralistično državo« zgodnjih Přemyslidov. Oba koncepta močno zagovarja starejša generacija medievistov, ki si vprašanja zastavljajo izključno v horizontu češke zgodovine in se tako navezujejo na nacionalistično zgodovinopisje 19. stoletja. Za novo interpretacijo češkega 10. in 11. stoletja bo treba v bližnji prihodnosti obrniti pogled od »zgo- dovine Češke« k »srednjeveški zgodovini«.

Objavljeno
2008-11-01
Rubrike
Razprave