Viri za zgodovino žensk v srednjem veku

  • Mojca Kovačič
Ključne besede: zgodovina žensk, zgodovina spola, viri, srednji vek

Povzetek

Avtorica v svojem članku opozori na nekatere vire, s pomočjo katerih se da raziskovati zgodovino žensk v srednjem veku na Slovenskem. Listine, ki so eden od najbolj pristnih virov, direktno pričajo o življenju, delovanju, porokah, dotah, jutrnjah, smrti, rojstvih, oporokah, dedovanju in podobnem. Za raziskovanje žensk so zelo koristni tudi mestni statuti, kronike, kovanci, grbi, pečati, hagiografija in pridige. Daleč največ ohranjenih virov pa predstavljajo dela takratnih piscev oziroma umetnikov, tako cerkvenih kot tudi laičnih.

Objavljeno
2008-11-01
Rubrike
Razprave