Socialistični spomini in postsocialistične izkušnje

Industrijske delavke in delavci

  • Nina Vodopivec
Ključne besede: socialistična tovarna, postsocialistična preoblikovanja, industrijske delavke in delavci, paradigma samoodgovornosti

Povzetek

Prispevek obravnava pomen socialistične tovarne, socialističnega dela ter postsocialističnega preoblikovanja v spominih in življenjih industrijskih delavk in delavcev v Sloveniji. Članek je nastal na podlagi raziskovalnega terenskega dela z brezposelnimi, upokojenimi in še zaposlenimi tekstilnimi delavkami in delavci (med leti 2000 in 2011), primerjalnih študij postsocializma, študij procesov deindustrializacije ter družbenoekonomskega preoblikovanja v nekaterih drugih postsocialističnih deželah.

Objavljeno
2015-03-31
Rubrike
Razprave